VÝKONNÝ MANAŽMENT

Ing. Kubošová Jozefína
Konateľ spoločnosti
Mobil.: +421 914 113 821
Email: kubosova@kprodukt.sk

Kuboš Jaroslav
Výkonný riaditeľ
Mobil.: +421 911 113 821
Email: kubos@kprodukt.sk

OBCHOD

Valach Peter
Obchodný manažér
Mobil: +421 911 253 054
Tel.: +421 45 53 32 336
Email: valach@kprodukt.sk

Dekrét Peter
Obchodný manažér
Mobil: +421 911 253 057
Tel.: +421 45 53 32 336
Email: mopredaj@kprodukt.sk

Hrbáľová Monika
Obchodný manažér
Mobil: +421 911 054 540
Tel.: +421 45 53 32 336
Email: kprodukt@kprodukt.sk